Novinky

07.09.2015 20:55
Ledec.doc (4680192)
07.01.2015 20:13
Bumbálka čp. - Kopie.pdf (909,1 kB)
07.01.2015 19:51
V
04.01.2015 22:45
O     R A Š O V E CH Rašovy vznikly,stejně jako naprostá většina obcí,už ve středověku.Své jméno získaly podle toho,že byly Rašovým majetkem.První zmínku máme z r.1401,ale dále o jejich osudech nic nevíme.    To jsou úvodní slova z informační tabule na...
04.01.2015 22:43
Jankovice   Jankovice,ves na Senickém potoce,jako díl zboží Přeloučského,náležely k opatovickému klášteru… „ Na Jankovicích měla vdova Markéta z Jankovic 20 kop věnného úroku zapsaného,o které v roce 1410 povstal spor,ten ale přiřknutím práva Markétě byl urovnán.“ Ještě starší...
04.01.2015 22:41
O  sboru   ČCE   v Semtěši       Já zajisté přijal sem od Pána, což i vydal sem vám, že Pán Ježíš v tu noc, kterouž zrazen jest vzal chléb. A díky činiv, lámal a řekl : Vezměte a jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme, to čiňte na moji...
04.01.2015 22:38
Příslušníci  Wermachtu, pohřbení na  semtěšském  hřbitově.   Peinl  Oskar. nar.1.9.1904,Preisen u Chomutova,ženatý                        Přejet autem u Litošic...
04.01.2015 22:36
O    S E M T Ě Š I     O    N Á Z V U Lidová pověst dí,“že odtud dostala Semtěš jméno své,ježto věž hrozila výtržníkům – -Sem se těš!“ Kliment Čermák ve svém díle rozdělil původy názvů obcí do několika kategorií: Názvy odvozené od jmen...
04.01.2015 22:32
O   SBORU   DOBROVOLNÝCH   HASIČŮ   V SEMTĚŠI      Oheň  je dobrý pomocník,ale zlý pán.Toto vědomí,že síly jednotlivce nestačí na zdolání tohoto nepřítele sdružovalo lidstvo ke společné obraně.Města a vrchnosti vydávaly požární řády a...
04.01.2015 22:08
OB U M B Á L C E      Historická statistická ročenka Českého statistického úřadu uvádí první zmínku o Bumbálce z roku 1713.Název není odvozen od slova bumbati,ale od příjmení Bumbal /stejně jako Koukalka,Vedralka,ale i sousední Turkovice od Tourka,Túrkovců-nikoli od tura/.To...
1 | 2 | 3 >>